Dowiedz się więcej Załóż konto

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem platformy internetowej pod adresem http://finser.pl/.

Postanowienia wstępne

1. Platforma Internetowa http://finser.pl/ przeznaczona jest do prowadzenia prywatnych raportów na temat własnych finansów.
2. Korzystanie z serwisu jest darmowe w ustalonych częściach przez administrację serwisu.
3. Dostęp do serwisu można uzyskać jedynie poprzez darmową rejestrację konta użytkownika.
4. Wyjątkiem do punktu I.3 zależnie od aktualnych ustaleń administracji serwisu może być częściowy dostęp użytkowników nie posiadających konta w serwisie, do wybranych publicznych części serwisu (np. forum dyskusyjne).
5. Rejestracja w serwisie dostępna jest poprzez odpowiedni formularz rejestracyjny. Rejestracja polega na wprowadzeniu wymaganych danych, takich jak adres e-mail, nazwy użytkownika (login) oraz hasło. Rejestracja związana jest z akceptacją regulaminu. Dane dodatkowe takie jak imię i nazwisko, nie są obowiązkowe. Można wprowadzić je osobno w stosownym formularzu dostępnym po zalogowaniu w serwisie. Pełna rejestracja następuje po aktywacji konta za pomocą instrukcji dostarczonych w e-mailu rejestracyjnym.
6. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji użytkownika bez ujawniania przyczyn.

Zasady korzystania z serwisu

1. Serwis pod względem dostępności jest podzielony na dwie części: część prywatną - do której dostęp ma tylko w pełni zarejestrowany oraz zalogowany użytkownik, oraz część publiczną - do której dostęp ma każdy odwiedzający serwis, nawet nie posiadający konta użytkownik.
2. Wszystkie treści dodawana do serwisu zależnie od konfiguracji serwisu oraz ustalonej polityki prywatności w stosownym formularzu, są odpowiednio umieszczane w prywatnej lub publicznej części serwisu.
3. Użytkownik na własną odpowiedzialność umieszcza treści w publicznej części serwisu, zwalniając właścicieli serwisu z odpowiedzialności prawnej.
4. Właścicielem treści prywatnych jak i publicznych jest użytkownik publikujący treść. Użytkownik ma prawo do usunięcia wybranych lub wszystkich treści (w tym celu należy się skontaktować z administratorami serwisu).
5. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do kasowania publicznych treści w przypadku gdy będą one naruszać obowiązujące prawo, kulturę, dobre obyczaje czy godność osób trzecich. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo również do kasowania publicznych treści bez podania przyczyn.
6. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do nakładania blokady na konto użytkownika - który traci wówczas możność pełnego korzystania z części lub całości serwisu, na czas określony lub nieokreślony w przypadku: wielokrotnego łamania regulaminu, tworzenia wielu kont użytkownika, działań mających na celu spowolnieniu serwisu lub próby przełamania zabezpieczeń. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do nakładania blokady na konto użytkownika bez podania przyczyn.
7. Administracja serwisu zastrzega sobie kasowanie kont użytkownika w przypadku długiego czasu nieaktywności (2 i pół roku) - dotyczy również kont zablokowanych, lub w przypadku tworzenia wielu kont użytkownika.

Aplikacja Finser

1. Zależnie od dostępnych usług, domyślnie polityka prywatności zakłada, że wszystkie operacje dodane do aplikacji są poufne (nikt oprócz samego użytkownika nie ma dostępu do przeglądania operacji). W przypadku zmiany polityki prywatności zastosowanie będzie miał punkt II.3, II.4, II.5 oraz II.6.
2. Administracja serwisu nie może kasować lub modyfikować prywatnych operacji użytkownika, z wyjątkiem sytuacja takich jak: prośba użytkownika o pomoc lub wykrycie działań mających na celu spowolnienia serwisu lub próby przełamania zabezpieczeń (w takiej sytuacji zastosowanie będzie miał również punkt II.6).
3. Użytkownik w pełni zwalnia właścicieli serwisu z odpowiedzialności prawnej w przypadku gdy jego prywatne dane w wyniku przełamania zabezpieczeń serwisu zostaną przejęte przez osoby trzecie.
4. Użytkownik zobowiązuje się rozsądnie zarządzać swoimi danymi potrzebnymi do procedury logowania w serwisie (hasło, login). W przypadku przejęcia przez osoby trzecie tych danych z winy użytkownika, użytkownik zwalnia właścicieli serwisu z odpowiedzialności prawnej.

Postanowienia końcowe

1. Użytkownik na własne życzenie może usunąć swoje konto z serwisu (w tym celu należy skontaktować się z administracją). Domyślnie usuwamy konto oraz wszystkie treści prywatne wraz z wszystkimi operacjami aplikacji. Treści publiczne (np. wpisy umieszczane na forum dyskusyjnym) są usuwane na życzenie użytkownika.
2. Niniejszy regulamin może być zmieniony przez właścicieli serwisu w każdym momencie. Każdy użytkownik po zmianie jakiejkolwiek części regulaminu musi ponownie go zaakceptować. W przeciwnym wypadku konto użytkownika zostanie usunięte.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 roku.